DEMOKRASİ VAR DİYEBİLİR MİSİNİZ?

Demokrasi nedir, sorusunun yanıtını bir çok yazımda sizlerle paylaşmışımdır. Bugün bir ket daha paylaşıyorum.

Demokrasi; siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi.

Şimdi, bu tanımdan sonra düşünüyorum. Yaşadığımız dünyada gerçekten demokrasi var mı diye? Ne yazık ki, bu sorunun yanıtını net bir bizimde veremiyorum. Hani hayır da diyemiyorum, evet de diyemiyorum.

Evet; desem kendim ile ve demokrasinin tanımı ile çelişmiş olacağım; hayır desem, başım başka türlü bir belaya girecek. Siz aslında beni anlıyorsunuz. Ne demek istediğimi, neden diyemediğini çok net bir bizimde anlıyorsunuz.

Şimdi diyeceksiniz ki niye fikirlerini söyleyemiyorsun? Halkısının Anayasa’nın aşağıdaki maddelerine göre rahatça açıklamam gerekir, değil mi?

Ne diyor bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası?

“VIII. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti

Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.

Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.

Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümlere, bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz.

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunla düzenlenir.”

Anayasa böyle diyor!

Peki uygulamada neler yaşıyoruz?

Gerçek yaşamda neler yaşıyoruz?

Bir vatandaş düşüncelerini açıklıyor ve hükümeti eleştiriyor, gece yarısı evinden alınıyor.

Bir belediye başkanı bir proje ile ilgili kendi düşüncelerini açıklıyor ve bu projeye karşı olduğunu ifade ediliyor, içişleri bakanlığı tarafından hakkında soruşturma açılıyor?

Şimdi ana söyler misiniz?

Siz demokrasi vardır diyebilir misiniz?

Ya da Demokrasi yoktur diyebilir misiniz?

YORUM EKLE