Özel Başak Anadolu lisesi YKS sınavını değerlendirdi

Özel Başak Anadolu lisesi YKS sınavını değerlendirdi

Özel Başak Anadolu Lisesi Okul Müdürü Psikolojik Danışman Süleyman Çokay ve bölüm başkanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci Alan Yeterlilik (AYT) ve Temel Yeterlilik (TYT) Testini değerlendirdi.  

Özel Başak Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanı Mutlu Akkaya’nın sınava ilişkin değerlendirmesinde, 2022 TYT Türkçe testinde 33 soru okuma-anlama-yorumlama üçgeninden, 3 soru dil bilgisi ve 4 sorunun da yazım noktalamadan geldiği görülmüştür. Bununla birlikte okuyan gençlerin bir adım daha öne çıkacağı ÖSYM tarafından bir kez daha vurgulanmıştır. 2022 AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı testinin 6 sorusu paragraf, sözcükte ve cümlede anlamdan; 18 sorusu ise edebiyat alan bilgisinden gelmiştir. Soruların ağırlıklı olarak yine şiir bilgisi ile divan edebiyatından geldiği, yeterli alan bilgisi olan öğrencilerin yapabileceği ve müfredata uygun sorulardan oluştuğu görülmüştür" dedi.

Özel Başak Anadolu Lisesi Tarih Zümre Başkanı Neslihan Çankır, "2022 TYT AYT Sınavında tarih dersi sorularının konu dağılımı dengeli, MEB kazanımlarına ve müfredata uygundur. Tüm sınıf düzeylerinden gelen sorular açık net ve anlaşılırdır. Soruların zorluk düzeyi önceki yıllarla benzerdir. Test çözmeyi alışkanlık haline getiren ve yorum becerisini geliştiren öğrenciler için yapılabilir zorluktaydı" diye konuştu.

Özel Başak Anadolu Lisesi Coğrafya  Zümre Başkanı Taylan Özmen, Coğrafya TYT ve AYT soruları müfredata uygun bir şekilde geldi. Özellikle harita bilgisi yorumlama ve harita okuryazarlığının ön planda olduğu görüldü. Sorular oldukça net ve anlaşılır bir şekildeydi. Sorular bilgiyi kullanmaya ve birden fazla konuyu birbiriyle ilişkilendirmeye yönelikti. Genel olarak ise coğrafya sorularının orta seviyede olduğu görüldü" ifadelerini kullandı.

Özel Başak Anadolu Lisesi Felsefe  Zümre Başkanı Sevgi Bilgin, "2022 TYT Felsefe Soruları müfredata uygun sorulardan hazırlanmıştır. Filozof ve kavram bilgisi gerektiren sorular bu sene de sorulmaya devam etmiştir. ÖSYM gündelik yaşamla ilgili sorulara yer vermeye bu senede devam etmektedir. Filozof ve kavram bilgisi olmayan öğrencilerin sorularda zorlandığını gözlemledik" dedi.

Özel Başak Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  Zümre Başkanı Ahmet Tuğrul ‘un sınava ilişkin değerlendirmesinde, konularda gecen dini kavramların çok iyi bilinmesi gerekliliği bir kez daha anlaşılmış oldu. Dini kavramlar iyi bilinince yorumlamada zorluk yaşanmadığı anlaşıldı. Sorular dikkatlice okununca cevaplama yaparken de rahatça yapılabilen sorulardı" diye konuştu.

Özel Başak Anadolu Lisesi Biyoloji  Zümre Başkanı Nazan Acar, 2022 TYT Biyoloji sorularının temel bilgileri ölçen sorulardan oluştuğunun görüldüğünü belirterek, "9 ve 10’uncu sınıf müfredatının her 3 ünitesinden de birer soru sorulmuştur. Sınav klasik soru tiplerini içermektedir ve geçen seneye göre soruların zorluk derecelerinin benzerdir. 2022 AYT‘de biyoloji sınavının müfredata uygun, zorluk bakımından kolay, orta ve zor düzeyde soruların yaklaşık oranlarda yer aldığı bir sınav olduğu söylenebilir. Geçmiş yıllarda yer alan sorularla kıyaslandığında konu içeriklerinin benzer olduğu görülmüştür. Ancak biyoloji sorularının çoğunluğu doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçerken bir kısmının ise bilgiyi soruda uygulayabilmeyi ölçtüğünü söyleyebiliriz. Özellikle populasyon biyolojisi ile ilgili soruda öğrencilerin grafik yorumlamada zorlanmış oldukları tespit edilmiştir" dedi.

Özel Başak Anadolu Lisesi Kimya Zümre Başkanı Serap Atalay 2021-2022 TYT-AYT Kimya soruları müfredata uygun geldiğini kaydederek, Bilgiye dayalı sorular geldi. AYT kimyada 8 soru 11.sınıftan, 5 soru 12.sınıftan sorulmuştur. AYT kimyada seçici sorular vardı. TYT kimya kolay, AYT kimya da zorluk derecesi orta düzeydeydi" diye konuştu.

Özel Başak Anadolu Lisesi Fizik  Zümre Başkanı Gökmen Karahüseyinoğlu, "Fizik soruları 11.ve 12. Sınıf düzeyinde dengeli olarak dağılmış. Soruların zorluk derecesinin yüksek olduğu, belirleyici soruların dağılımı etkileyeceği düşünülmektedir" dedi.

Özel Başak Anadolu Lisesi Matematik Zümre Başkanı Serkan Türker 2022 TYT matematik sorularında müfredat dışı soru olmadığını, sorular beklenen konulardan geldiğini ifade ederek, "Geometri soruları matematik sorularına göre daha belirleyici olmuştur. Genel olarak önceki yıllara göre sorular daha anlaşır bir dille sorulmuş ve öğrenciler tarafından daha kolay olarak nitelendirilmiştir. 2022 AYT matematik soruları orta ve üstü zorluk derecesinde müfredata uygun olup seçici sorular 12. sınıf müfredatından gelmiştir. Özellikle belirleyici sorular Rieman integrali, logaritma ve türev konularından çıkmıştır. Geometri de ise öğrencilerin zorlandıkları ayırt edici yeni nesil sorular sorulmuştur" diye konuştu.

Özel Başak Anadolu Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Okul Müdürü Süleyman Çokay ve Zümre Başkanı İkbal Gündoğdu ise, "TYT içinde yer alan Türkçe ve Sosyal testinin etkisi bu sene daha fazla olacaktır. Türkiye ortalamasına göre TYT'nin toplam puana etkisi artacaktır. Net sayılarına göre bakıldığında 2021 verilerinden daha çok 2019 başarı sıralamaları üzerinden gidilebilir. Ancak gerçek değerler genel ortalamalar çıktığında belli olacaktır" ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
liste
SIRADAKİ HABER

banner158