Mayıs'ta ihaleye çıkıyor

Mayıs'ta ihaleye çıkıyor

Karayolları Genel Müdürlüğünün Aydın-Denizli Otoyolu Projesine ilişkin ihale duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi’nin geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihalesi 12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle yapılacak ihale sonrasında proje YİD modeliyle hayata geçirilecek. Resmi gazete çıkan yazıya göre, “Aydın-Denizli Otoyolu Projesi”, İdari Şartnamesine ekli proje ve teknik şartnamelere göre 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapım, işletme ve devri işine ait ihale; 12/05/2020 günü saat 10:30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/Ankara A-Blok Giriş Katı Küçük Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.” 

Gazetede yer alan bilgilere göre ihalenin konusu,  “Aydın-Denizli Otoyolu Projesi”nin 3996 sayılı Kanun ve bu Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda Otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdare’ye devredilmesi” olarak belirlendi. 

İhaleye girecekler, ihale dosyasını  30 Mart Pazartesi Günü’nden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale dosyası satış bedeli KDV dahil 50 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırtacak. İhaleye girmek isteyenler dosya bedelini yatırmasının ardından aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını alabilecek.

“Aydın-Denizli Otoyolu Projesi’ne, geçici teminat tutarı 25 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 10:00’a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilmesi gerekecek. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esas alınacak. “Aydın-Denizli Otoyolu Projesi’3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dahilinde yürütülecek. İdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamayacak.

YORUM EKLE
liste
SIRADAKİ HABER

banner158