Aydın Tabip Odası, öldürülen Dr. Ersin Arslan'ı andı

Aydın Tabip Odası, öldürülen Dr. Ersin Arslan'ı andı

Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesinin 7.yıl dönümü nedeniyle Aydın Tabip Odası basın açıklaması düzenleyerek, 17 Nisan’ın ‘Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü’ ilan edilmesini istedi.  
  
Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda toplanan sağlık çalışanları adına basın açıklamasını Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü yaptı.
  
Dr. Karagözlü açıklamasında, “Türk Tabipler Birliği ve sendikalar sağlıkta yaşanan şiddeti önlemek için yöneticileri sorumluluk almaya davet etmektedir. Bütün bu çabalarımıza rağmen, Dr Edip Kürklü, Dr Göksel Kalaycı, Dr. Ersin Arslan, Dr.Kamil Fortun , Dr. Aynur  Dağdemir, Dr Hüseyin Ağır ve Dr Fikret Hacıosman’ın öldürülmeleri ve nice şiddet olayı ile siyasal iktidarın sağlıkta hiçbir adım atmadığını üzülerek görüyoruz. Sağlıkta dönüşümle birlikte 16 yıldır şiddet olaylarında belirgin bir artış görmekteyiz, Şiddeti doğuran nedenlerin en başında yanlış sağlık politikaları ve uygulamaları gelmektedir. Gelinen aşamada sağlıkta şiddet sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Kayıt dışı şiddet vakaları olduğunu da düşünecek olursak durum gerçekten çok vahimdir. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir. Bu durum sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir! Elbette sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir. Kuşkusuz, her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servis başvurusu olmasının ve bu kışkırtılmış acil sağlık talebinin eldeki hizmet olanaklarıyla tam olarak karşılanamamasının, yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin yapay biçimde yükseltilmesinin gelinen tabloda katkısı büyüktür. Ancak, açık olarak görülen bir başka gerçek, kamu idaresinin sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alması gereken özel önlemleri de almadığı veya bunların yetersiz kaldığıdır. Sağlık çalışanları;  güvenli, huzurlu ortamda sağlık hizmeti sunmak istemektedir. Vatandaşlarımızın hak ettikleri sağlık hizmetini alabilmelerinin de en temel yolu bu güvenli ortamdan geçmektedir. Aydın Sağlık Platformu olarak, vatandaşlarımızın en önemli insan hakkı olan sağlık hakkını korumaya çalışan tüm sağlık çalışanlarının mesleklerini güvenli ortamlarda gerçekleştirmelerinin sağlanması için bir an önce yasal düzenlemelerin yapılması ve önleyici tedbirler alınmasının gereğine bir kez daha dikkat çekiyoruz. Görev başında ölmek istemiyoruz. Ersin Aslan’ın ölüm yıl dönümünde görevi başında katledilen tüm sağlık çalışanlarını rahmetle anıyor, “Sağlıkta Şiddet Yasası” nın bir an önce çıkmasını istiyoruz.
  
Bugün tekrar Sağlık Bakanlığı’ nı hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlamak konusundaki sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz” dedi.

YORUM EKLE
liste
SIRADAKİ HABER

banner158