Kamuda yeni dönem

Kamuda yeni dönem

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirmesiyle ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle Yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların sürgün yetkileri kaldırıldı. 
 
Cumhurbaşkanlığı tarafından 29 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de yapılan düzenleme sonucunda Yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar yönetmelik kapsamından çıkartıldı. Bu düzenlemeden evvel yapılmış olanlarda en geç 1 (bir) ay içerisinde sonlandırılacak. Ayrıca, kadro veya pozisyon emrine yapılacak kurumlar arası geçici görevlendirmelere de bir sınırlandırma getirildi. Buna göre; başka bir kadro/pozisyon emrine görevlendirme yapılabilmesi için görevlendirmenin yapılacağı kadro veya pozisyonun statüsü ile geçici görevlendirilecek personelin statüsünün aynı olması şart koşuldu. Ancak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27’nci maddesine göre iş mevzuatına tabi personel istihdam eden kurumlar farklı statülerdeki personeli de görevlendirebilecek.
 
YAPILAN DEĞİŞİKLİKTE NELER YER ALIYOR?
 
Yapılan değişiklikle önemli kısıtlamalar getirilmiştir. Buna göre;
 
1- Yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar kapsamdan çıkarılmıştır. Yani bu kurum ve kuruluşlar Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar kapsamında geçici görevlendirme yapamayacaktır.
 
2- Bu madde kapsamında geçici görevlendirme yapılabilmesi için görevlendirmenin yapılacağı kadro veya pozisyonun statüsü ile geçici görevlendirilecek personelin statüsünün aynı olması şarttır. Yani memur işçi kadrosuna veya sözleşmeli pozisyona görevlendirilemeyecektir. Ancak 375 sayılı KHK’nın ek 27’nci maddesine göre sözleşmeli personel ve ek 28’inci maddesine göre iş mevzuatına tabi personel istihdam eden kurumlar farklı statülerdeki personeli görevlendirebilecektir.
 
3- Yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar tarafından daha önce yapılan görevlendirmeler ile 375 sayılı KHK’nın ek 27’nci maddesine göre sözleşmeli personel ve ek 28’inci maddesine göre iş mevzuatına tabi personel istihdam eden kurumlar dışındaki kurumlarda görevlendirmenin yapılacağı kadro veya pozisyonun statüsünden farklı statüdeki personelin görevlendirilmesi en geç bir ay içerisinde sonlandırılacaktır. 29 Mart’a kadar yeni düzenlemeye aykırı görevlendirmeler sona erdirilecektir.

YORUM EKLE
liste
SIRADAKİ HABER

banner158