Kovid-19 Meslek Hastalığı Kabul Edilsin

Kovid-19 Meslek Hastalığı Kabul Edilsin

Aydın Tabip Odası, Kovid-19 hastalığının sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için seslerini duyurmaya devam ediyor.
       
Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da Covid-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi yönünde açıklamalar yapmasının ardından Türk Tabipleri Birliği ’de Covid-19’un meslek hastalığı sınıfına dâhil edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Tabip Odası, Kovid-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul görmesini sağlamak amacıyla basın açıklaması yaptı. Aydın Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Hümeyra Durdu, Muhasip Üye Dr. Didem Tapan ve Veznedar Üye Dr. Işık Doğan’ın koruyucu tulum giyerek yaptıkları açıklamada seslerini duyurmaya çalıştı.

Yapılan basın açıklamasında Kovıd-19 pandemi sürecinde, çalışanlar arasında en yüksek bulaş riski olan meslek grubunun sağlık çalışanları olduğu vurgulanarak, “Yoğun fiziksel ve mental stres altında uzun çalışma saatleri, beslenme ve uyku kalitesinin olumsuz etkilenmesine ve bu da kişisel bağışıklığın baskılanmasına neden olmaktadır. Ayrıca, hastaların her türlü vücut sıvılarıyla temas, yapılan işin doğası gereği fiziksel mesafeye uyulamaması, yeterli ve tam koruma sağlayabilecek donanım ve ekipmanlara her zaman ulaşılamaması göz önüne alındığında artan risk yadsınamaz boyutlara gelmektedir. Meslek hastalıklarında nedensellik bağı, her zaman önemli bir konu olmuştur. “Bir iş kolunda, belli bir risk etmenine maruziyet ile bir sağlık sorunu veya hastalığın görülme sıklığında, normal topluma göre 2 ila 3 kat artış gözlenmesi,”o durumun meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gereğini gözler önüne sermektedir” denildi.

Aydın Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 hastalığı süreçlerinin ‘Meslek Hastalığı’ tanımlarına uygun olduğu ve Covid-19’un da meslek hastalığı olarak kabul görmesi gerektiği aktarıldı. Yapılan açıklamada, “5510 sayılı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda; Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hali… Şeklinde tanımlanmıştır. Yine Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Oranı Tespit işlemleri Yönetmeliğinde; Hastalığın en uzun kuluçka süresi, yükümlülük süresi olarak alınır… Her iki tanım da değerlendirilecek olursa, işin niteliği ve yürütüm şartları yüzünden, Covıd-19 enfeksiyonu meslek hastalığı tanımına girmektedir. Covid-19 bu nedenlerden dolayı sağlık personelinde meslek hastalığı kabul edilmelidir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Belçika, İtalya, Almanya, Güney Afrika, Kanada, Malezya başta olmak üzere birçok ülkede, çeşitli seviyelerde “meslek hastalığı” olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

YORUM EKLE
liste
SIRADAKİ HABER

banner158