Türkiye’de demokrasi mücadelesine bilimsel katkı

Türkiye’de demokrasi mücadelesine bilimsel katkı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Günver Güneş’in  "Osmanlı Taşrasında Siyasi Yaşam; Iı. Meşrutiyet Döneminde Aydın Sancağında Siyasal Partiler, Seçimler" Başlıklı Araştırması Atatürk Araştırma Merkezi Tarafından "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Demokrasi Uluslararası Sempozyumu" bildiri kitabında yayınlandı. II. Meşrutiyet dönemi Aydın’da siyasi yaşamı ve bu dönemde yapılan seçimleri konu alan çalışma bu özellikleri ile alanında ilk olma vasfını taşıyor. Günver Güneş yayınlanan araştırması ile ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtmiştir. 

“Aydın'da siyasi yaşam II. Meşrutiyetle birlikte hep canlı olmuştur. Yakın dönem siyasi aktörleri Aydın'da kendini göstermiş Türkiye'ye mal olmuşlardır. Aydın tüm ülkede olduğu gibi ilk kez siyasi partilerle bu dönemde tanışmış, özgür seçimleri ilk kez bu dönemde yaşamıştır. Aydın’ın Türk siyasi yaşamında canlı hatta bunun ötesinde öncü rolü dikkat çekicidir. İttihat ve Terakkinin Meşrutiyetin ilk yıllarında güçlü örgütüyle varlığını hissettirdiği Aydın Sancağı’nda Osmanlı Demokrat Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası da faaliyet göstermiştir. Bu çalışma da II. Meşrutiyet’in Aydın’da algılanışı, Aydın’da siyasi partilerin ortaya çıkışı, halkın seçimlerle tanışması, seçim atmosferi ile birlikte, Meşrutiyet döneminde Batı Anadolu’da bir Osmanlı kentinde siyasi rekabet ve kentin siyasi aktörleri ilk kez araştırma konusu olacaktır. Aydın Sancağı Hocazade Süleyman (Bilgen), Mehmet Ubeydullah(Hatipoğlu) dışında İsmail Sıdkı Bey, Yunus Nadi (Abalıoğlu), Kazım Nuri (Çörüş) Veliyüddin (Saltıkçı) Bey, Emanuelidi Efendiler 1908–1918 döneminde güçlü ve siyaseten renkli isimleri parlamentoya göndermiştir. Araştırmada 1908-1918 döneminin siyasi hareketliliğinin Aydın Sancağındaki yansımalarına tanık olacağız”
.  
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından iki cilt olarak bu yıl basılan ve 1598 sayfadan oluşan kitap, 2020 yılının Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. Yılı olması nedeniyle Atatürk Araştırma Merkezi tarafından  12-13 Mart 2020 tarihlerinde Edirne’de Trakya Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Uluslararası Sempozyumu”nda sunulan bildirilerden oluşmaktadır. 5 farklı ülkeden 55 araştırmacının çalışmalarından oluşan eser demokrasi düşüncesi ve uygulamasının 200 yıllık tarihi geçmişi bulunan Osmanlı Devletinin son yıllarından günümüze gelişim sürecini ele almaktadır.

YORUM EKLE
liste
SIRADAKİ HABER

banner158