ADÜ uzaktan eğitimle etkileşimli derslere başlıyor

ADÜ uzaktan eğitimle etkileşimli derslere başlıyor

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ADÜZEM) alt yapısı ile tüm öğrencilerimiz 30 Mart 2020 tarihi itibari ile uzaktan etkileşimli bir şekilde evdekal.adu.edu.tr adresi üzerinden derslerine katılabilecek. 

ADÜ öğrencileri örgün eğitimde aldıkları dersleri programdaki aynı saatte bilgisayar başına geçerek dersleri öğretim elemanlarından görüntülü dinleyebilecek, öğrenciler soruları ile karşılıklı etkileşime geçebilecektir. Ders saatini kaçıran öğrenciler daha sonra sistemden dersin videosunu izleyebilecektir.

Korona virüs tedbirleri doğrultusunda Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından ikinci bir karar alınana kadar Yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak üzere Yükseköğretim kurumlarınca derslerin teorik kısımlarında gerekli altyapı ve yetkinlik var ise uzaktan öğretimle yürütülebilecek bir şekilde bir planlama yapılması istenmişti. Bu kapsamda ADÜZEM Eğitim Portalı, senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmayan) şekilde yöntemler kullanılarak evdekal.adu.edu.tr ile öğretim elemanlarımız derslerini öğrencilere anlatabilecektir.

“İş birliği ve özverili çalışma neticesinde ek bir maliyet ödemedik”
Üniversitemiz uzaktan eğitim koordinasyonunu yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz salgına ilişkin tedbirlerin yürürlüğe konduğu ilk andan itibaren Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir önderliğinde ve kendisinin koordinasyonunda altyapının temini ve sürecin işleyişinin sağlıklı olarak yapılandırılması hususunda Üniversitemizin tüm unsurları ile seferber olduğunu ifade etti. Kısa zamanda başarıya ulaşıldığını ve Üniversitemizin yaklaşık 51 000 öğrencisine ve 1900 akademik personeline senkron ve asenkron olarak uzaktan eğitime erişim imkanı sunduğunu belirten Prof. Dr. Cumali Öksüz, normalde 1 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım gerektiren bu iş için Üniversitemizin ortak aklı, girişimci ruhu ve personelinin iş birliği ile özverili çalışmasını kullanıldığını, ekstradan bir maliyet olmadığını ifade etti. Bu anlamda Üniversitemizin ülkemizde model olarak alınması gereken bir üniversite olduğunu belirten Öksüz, ADÜ’nün ülkemizde uzaktan eğitimi nitelikli, kullanıcı dostu olarak sunabilen ve hukuki açıdan da denetlenebilir olma koşulunu sağlayabilen bir portala sahip nadir ve örnek üniversitelerden biri haline geldiğini vurguladı.

“Bu süreci öğrencilerimizin eğitimini aksatmadan aşacağız”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, “Dünyanın ve ülkemizin içine düştüğü bu sıkıntılı evrede özellikle farklı meslek gruplarının çalışmaları ön plana çıkmaktadır.  
Kriz dönemlerinde bunu yaşayarak görmekteyiz. Örneğin yaşadığımız bu salgın sürecinde sağlık çalışanlarımızın önemini bir kez daha gördük. Kendilerine minnettarız. Eğitim de bütün milletler için vazgeçilmez bir öneme sahiptir.  Eğitimi önceleyen devletler öncü devletler olmuştur. Yüz yüze eğitimin sınırlı olduğu günümüz koşullarında bireylerin eğitim hakkından mahrum bırakılmaması, devletimiz ilgili kurumlar ve kurumumuz için önemli bir kaidedir.” sözleri ile eğitimin aksamamasının önemine vurguladı.
  
Prof. Dr. Öksüz, Ülkemizde YÖK’ün koordinasyonunda öğrencilerin eğitime erişim sağlayabilmesinin önündeki tüm engelleri izole etmeye çalıştıklarını ve adı uzaktan olmakla birlikte eğitimi öğrencilere yakınlaştırdıklarını ifade etti. Öksüz, Üniversite olarak yaptıklarını; ADÜ bünyesinde Uzaktan Eğitim Portalının yapılması, Öğrenci bilgi sistemi OBİS’in ADÜ Uzaktan Eğitim Portalına tam entegrasyonunun yapılması, Senkron ders işleme araçlarının ADÜ Uzaktan Eğitim Portalına tam entegrasyonun yapılması, Portal ve araçlar konusunda kullanıcı eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı destek sisteminin ADÜ Uzaktan Eğitim Portalına entegrasyonu olarak özetledi.
 
“Kendi imkanlarımızla sistemi kurduk”
ADÜZEM Uzaktan Eğitim Portalının Üniversitenin tamamen kendi imkanlarıyla geliştirilen bir portal olması sebebiyle oldukça önemli bir gelişme olduğunu belirten Prof. Dr. Cumali Öksüz, “Asenkron olarak öğretim elemanlarımızın ders dokümanlarını paylaştığı, kaynak dökümanları paylaştığı, sunularını yerleştirdiği, ödevlerini verdiği, öğrencilerin sorularını yanıtladığı bir platformu inşa etmek önemli. Bu tür platformlar, farklı üniversitelerde de geliştirilmiş durumda yine bu amaçla dijital olarak farklı uygulamalarda kullanmak mümkün. Ancak Üniversitemiz tarafından geliştirilen uzaktan eğitim portalında öğretim programımız ve öğrencilerimizin örgün öğretimde kayıt altına alındığı OBİS kısaltmasıyla ifade edilen Öğrenci Bilgi Sistemi tam olarak entegre edildi. Bu sayede OBİS sisteminden tüm dersler ve bu derslere kayıtlı tüm öğrenciler Uzaktan Eğitim Portalı içerisine alındı. Örneğin şu an 1.324 Öğretim elemanına ait 5589 ders ve bu derslere ait 12322 şube sisteme girilmiş durumda. Üniversitemizin 51.000 öğrencisi kurumun kendi imkanları ile geliştirdiği bu portala tam erişim hakkına ve fırsatına sahip. Bu da Aydınımız için ve Üniversitemiz için gurur verici bir tablo.” sözleri ile uzaktan eğitim sistemindeki başarılarını anlattı.

“Dersi kaçıran öğrenci ders kayıtlarına ulaşabilecek”
ADÜ’nün kendi bünyesinde geliştirilen bu portalın önemli bir özelliğinin de hukuki açıdan denetlenebilir olma koşulunun sağlanması olduğunu belirten Öksüz,  sistem üzerinde her bir öğretim elemanının, her bir dersi ile ilgili denetlenebilmesi mümkün. Derslerimiz kayıt altında. Ayrıca, sistemi kendimiz geliştirdiğimiz için portal üzerindeki veriler kendi sunucularımızda yer almakta ve dolayısıyla bilginin güvenliği, verilerin güvenliği sağlanmakta.” dedi

Prof. Dr. Cumali Öksüz, “Asenkron olarak gerçekleştirdiğimiz bu ciddi gelişmeden sonra, uzaktan eğitim olanaklarını tam fonksiyonlu olarak, yani senkron biçimde öğrencilerimize sunabilmek amacıyla öncesinde lisans hakları satın alınan Google G-suite Meet programı sisteme entegre edildi. Google G-suite Meet programı uzaktan toplantı yapılmasına müsaade eden bir program olmakla birlikte, bağımsız bir program olarak işlev görmekte. Normalde kayıt yapma özelliği de olmayan ve lisans hakları olmaksızın birtakım sınırlılıkları içerisinde barındırabilen bir programdır. Ancak kurumumuz uzaktan eğitim ekibi Google G-suite Meet programını yine ADÜZEM Uzaktan Eğitim Portalı içerisine tam Entegre ederek, doğrudan Portaldan programın kullanılmasının önü açılmış ve öğrencilere senkron yayın yapabilme olanağı sunulmuştur. Sadece senkron yayın yapılmamakta aynı zamanda bu yayın kayıt altına da alınmaktadır. Böylece dileyen öğrenci dilediği zamanda bu kayıtları tekrar izleme şansına sahiptir.” dedi

Öksüz,  “Bu süreçte tüm Üniversitemiz Bilgi İşlem personelinin katkısı göz ardı edilemez. Ancak, özellikle ADUZEM Uzaktan Eğitim Portalının her açıdan oluşturulmasına öncülük eden, özveriyle çalışan Toros Katılmış ve Google Meet’in sisteme entegrasyonuna öncülük eden Çağrı Kesen’e teşekkür ederim.” dedi.

“Portal ve araçlar konusunda kullanıcı eğitimleri gerçekleştirildi”
Kısa sürede yapılan bu gelişmeler hakkında personeli bilgilendirmenin, onları bu yeni teknolojinin kullanımı konusunda olumlu yöne kanalize etmenin ve teknik olarak desteklemenin önemine vurgu yapan Öksüz,  “Çağımız teknoloji çağı olmakla birlikte X ve Y kuşağı ağırlıklı olan öğretim elemanları, Z kuşağı olan öğrencilerimizin dünyasına biraz uzak kalabilmekte. ‘Dijital Yerli’ olarak adlandırılan çocuklarımıza ‘Dijital Göçmen’ olarak adlandırılan biz yetişkinler eğitim veriyor ve birtakım zorluklarla karşılaşabiliyoruz. En önemli zorluk bence algımızdaki bariyerleri yıkmak. Ama bunu yapmalıyız, engelleri bertaraf etmeliyiz.  Öğretim elemanlarımızla da bu süreçte uzaktan eğitim ve Uzaktan Eğitim Portalının kullanımı üzerine, yine uzaktan eğitim araçları kullanılarak birtakım eğitimler gerçekleştirdik. Yöneticilerimizle de benzer eğitimler gerçekleştirdik. Bu eğitimler oldukça verimli geçti. Yöneticilerimiz ile yaptığımız uzaktan eğitim toplantılarının başarısı üzerine birim yöneticilerimizden kendi akademik personeli ile benzer toplantıları yapmalarını istedik. Onlar da birimlerinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları yaptılar ve her bir birim kendi içerisinde bu eğitimlerini tamamladı.  Mutlulukla ifade edebilirim ki akademisyenlerimiz artık uzaktan eğitim ile ilgili derslerini vermeye hazır durumda.” ifadeleri ile personele yönelik eğitim sürecini aktardı.

“İçerik geliştirme sürekli devam edecek”
23 Mart’tan başlanarak bir haftanın öğretim elemanlarının içerik geliştirmeleri ve bu içerikleri uzaktan eğitim portalına yüklemeleri amaçlı olarak ayrıldığını belirten Öksüz,  “İşbirliği içerisinde içerikler geliştirildi ve portala yüklendi.  İçerik geliştirme süreci sürekli bir eylem olup, süreç içerisinde devam edecek, çeşitlendirilecek, zenginleştirilecek ve öğrenciye en faydalı hale getirilmesi için çalışılacak.  Bu bakımdan Öğretim elemanlarımıza sürekli olarak eğitim desteği sunulacak. Özellikle her bir birimde oluşturulan uzaktan eğitim birim koordinatörü bünyesinde bu çalışmalar daha da verimli bir şekilde sürdürülecek. Bu süreçte üniversitemizin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün (BÖTE) çabaları ve desteği yadsınamaz” dedi.

“Destek ekibimiz sürekli yanlarında”
Yaşanabilecek olası sıkıntılar için hızlı bir şekilde birkaç destek ekibinin oluşturulduğunu belirten Öksüz, öğretim elemanı ve öğrenci destek ekibi olmak üzere iki ayrı ekip kurulduğunu belirtti ve “Öğretim elemanı destek ekibine 8, öğrenci destek ekibine yaklaşık 90 kişiyi dahil ettik. Bu amaçla yeni bir santral kurduk. Santralimiz şu an devrede ve gelecek soruları cevaplamak üzere tüm kullanıcılarımızı destekleyeceğiz. Bu destek, hafta içi sabah 8’den akşam 11’e kadar sürecek. Bu canlı desteğin yanı sıra kullanıcı sorularına Portal üzerinde mesajla, SMS yoluyla, e-posta ile de cevap verilebileceğini belirten Öksüz, “öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz rahat olsunlar, süreçte hep beraberiz, cevaplanmamış hiçbir soru kalmayacak” ifadeleri ile destek ekibi çalışması hakkında bilgi verdi.

“Portalımız kullanıcı dostu”
Portalın menüsünün oldukça kolay olduğunu, kullanıcıların sorularına anında cevap bulabildiğini vurgulayan Öksüz, kullanıcı görüşleri doğrultusunda güncellemelerin sürekli yapılabildiğini ve bu özellikleri ile portalın kullanıcı dostu olduğunu vurguladı.  Ayrıca;  öğretim elemanlarının tüm öğrencilerin bilgisine otomatik olarak erişebildiği, duyurular yapabildiği, farklı türden ders materyallerini portala rahatlıkla yükleyebildiği, ödevleri verebildiği,  öğrencilerin de yaptıkları ödevleri portala yükleyebildiklerini, soruları varsa öğretim elemanına sorabildiklerini, anında destek alabildiklerini belirtti.  

Portalın zaman ve mekandan bağımsız olarak görsel ve işitsel destek sunduğu için özellikle engelli öğrencilerimize ilişkin çok ciddi katkıları olacağını da ekleyen Prof. Dr. Cumali Öksüz bu yönüyle de eğitim hakkının nitelikli olarak her kitleye sunulabildiğini işaret etti. 

“Uzaktan eğitim bir zorunluluk değil bir gerekliliktir”
ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, eğitimin tüm paydaşlarına ve özellikle öğrencilere ve öğretim elemanlarına farklı bir bakış açısı getirmesi adına uzaktan eğitimin bir fırsat olduğunu vurgulayarak, “Dün öğrettiğimiz gibi bugün öğretirsek çocuklarımızın yarınını çalarız” sözüne vurgu yaparak  “Üniversitemiz uzaktan eğitime hazır. Öğrencilerimize oldukça nitelikli ve etkileşimli bir ortam sağladık. Bu konuda inanıyorum ki Türkiye’de bir marka olacağız.” İfadelerine yer verdi.

YORUM EKLE
liste
SIRADAKİ HABER

banner158